Reklamační řád

VRÁCENÍ ZBOŽÍ

Máte právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne následujícího po dni uzavření smlouvy a v případě uzavření kupní smlouvy, kdy Vy nebo Vámi určená třetí osoba (jiná než dopravce) převezmete zboží. U zboží dodané po částech se počítá převzetí poslední dodávky.

Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musíte o svém odstoupení od této smlouvy informovat společnost Filokalista, s.r.o., nejlépe elektronicky prostřednictvím e-mailu zaslaného na adresu info@filokalista.com. Je nutné uvést číslo objednávky a datum, kdy byla objednávka vytvořena.

Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.

Pokud platně odstoupíte od této smlouvy, vrátíme Vám bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy nám došlo Vaše oznámení o odstoupení od smlouvy, cenu zboží. Pro vrácení plateb použijeme stejný platební prostředek, který jste použil(a) pro provedení počáteční transakce, pokud jste výslovně neurčil(a) jinak. V žádném případě Vám tím nevzniknou další náklady. Platbu vrátíme až po obdržení vráceného zboží.

Zboží na vlastní náklady zasílejte na adresu:

Filokalista, s.r.o. , Čeladná 1018, Čeladná, 739 12

můžete k tomu využít jakoukoliv přepravní společnost.

REKLAMACE ZBOŽÍ

V případě obdržení poškozeného zboží nás prosím neprodleně informujte e-mailem na info@filokalista.com a přiložte k e-mailu také fotografie poškozeného zboží. Je nutné nám produkt v originálním obalu bez zbytečného odkladu doručit společně s kopií dokladu o nákupu reklamovaného výrobku (eventuálně s dokladem o zaplacení produktu) a s řádně vyplněným reklamačním listem. Následně bude reklamovaný produkt posouzen a na základě toho vám bude vydán Reklamační protokol s vyjádřením o uznání či zamítnutí reklamace. Pokud reklamaci uznáme jako oprávněnou, pošleme vám buď nový kus zboží a nebo vám vrátíme peníze. V případě oprávněné reklamace vám budou vráceny také veškeré náklady vynaložené na přepravu reklamovaného zboží.

Reklamace zasílejte na adresu:

Filokalista, s.r.o., Čeladná 1018, 739 12, Čeladná

Bez potřebných náležitostí společnost Filokalista s.r.o. není povinna reklamační případ převzít a tím bude považován za neoprávněný.

#stayintouch

30523
30524
30525
30526
instagram video
30527
30528
30529
30530
30531
30532
30533
30534
30535
30536
30537
30538
30539
30540
30541
30542
30543
30544
30545
30546
30547
30548
30549
instagram video
30550
30551
30552