× Doprava zdarma nad 1800 Kč v rámci celé ČR...

Reklamační řád

VRÁCENÍ ZBOŽÍ

Máte právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne následujícího po dni uzavření smlouvy a v případě uzavření kupní smlouvy, kdy Vy nebo Vámi určená třetí osoba (jiná než dopravce) převezmete zboží. U zboží dodané po částech se počítá převzetí poslední dodávky.

Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musíte o svém odstoupení od této smlouvy informovat společnost Filokalista, s.r.o., nejlépe elektronicky prostřednictvím e-mailu zaslaného na adresu info@filokalista.com. Je nutné uvést číslo objednávky a datum, kdy byla objednávka vytvořena.

Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.

Pokud platně odstoupíte od této smlouvy, vrátíme Vám bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy nám došlo Vaše oznámení o odstoupení od smlouvy, cenu zboží. Pro vrácení plateb použijeme stejný platební prostředek, který jste použil(a) pro provedení počáteční transakce, pokud jste výslovně neurčil(a) jinak. V žádném případě Vám tím nevzniknou další náklady. Platbu vrátíme až po obdržení vráceného zboží.

Zboží na vlastní náklady zasílejte na adresu:

Filokalista, s.r.o. , Čeladná 1018, Čeladná, 739 12

můžete k tomu využít jakoukoliv přepravní společnost.

REKLAMACE ZBOŽÍ

V případě obdržení poškozeného zboží nás prosím neprodleně informujte e-mailem na info@filokalista.com a přiložte k e-mailu také fotografie poškozeného zboží. Je nutné nám produkt v originálním obalu bez zbytečného odkladu doručit společně s kopií dokladu o nákupu reklamovaného výrobku (eventuálně s dokladem o zaplacení produktu) a s řádně vyplněným reklamačním listem. Následně bude reklamovaný produkt posouzen a na základě toho vám bude vydán Reklamační protokol s vyjádřením o uznání či zamítnutí reklamace. Pokud reklamaci uznáme jako oprávněnou, pošleme vám buď nový kus zboží a nebo vám vrátíme peníze. V případě oprávněné reklamace vám budou vráceny také veškeré náklady vynaložené na přepravu reklamovaného zboží.

Reklamace zasílejte na adresu:

Filokalista, s.r.o., Čeladná 1018, 739 12, Čeladná

Bez potřebných náležitostí společnost Filokalista s.r.o. není povinna reklamační případ převzít a tím bude považován za neoprávněný.

#stayintouch

171748
instagram video
170308
171749
171750
171751
171752
171753
171754
171755
171756
171757
171758
171759
instagram video
171760
instagram video
171761
171762
171763
171764
171765
171766
171767
171768
171769
171770
instagram video
171771
instagram video
171772
171773
171774
171775
171776